I et forskningsprojekt om skolernes indeklima tester Realdania og Aarhus Kommune Performance+ fra InVentilate.

I disse dage lægger InVentilate sidste hånd på installationen af ventilationssystemet Performance+ i to klasseværelser på Skåde Skole. Når eleverne vender tilbage til skolen, skal ventilationssystemet testes som en del af Realdanias ambitiøse målsætning om at forbedre indeklimaet i landets skoler.

”Aarhus Kommune er en af de 12 kommuner, der i den forbindelse tester en lang række produkter, som kan forbedre indeklimaet. Undersøgelserne skal give retningslinjer for, hvordan danske skoler skal renoveres de kommende år med henblik på at skabe et bedre indeklima,” fortæller projektleder Lene Vestervang fra arkitektfirmaet rasmusrasmus.

Projektet gik i gang i 2018, og siden er bl.a. solafskærmning, akustiklofter og linoleumsgulve blevet testet på to testskoler i kommunen. Nu er turen så kommet til InVentilate Performance+.

”Det er et interessant projekt, som vi er meget glade for at deltage i – især fordi vi ved, at Performance+ kan gøre en markant forskel for indeklimaet i lokaler med behov for ekstra stort luftskifte,” siger Kim Friis Vedøe, salgschef i InVentilate.

Både nybyggede og ældre skoler indgår i projektet, og Performance+ er udvalgt, fordi det decentrale diffuse ventilationssystem kan indbygges i eksisterende lokaler. Mange skoler i Aarhus er bygget, før der blev stillet krav om ventilation, heriblandt Skåde Skole, som er fra 1906 med efterfølgende tilbygninger i forskellige byggestile. Performance+ skal i første omgang testes i to klasselokaler.

”I det ene klasselokale bliver ventilationen styret automatisk, når luftens indhold af CO2 bliver for højt. I det andet styres ventilationen manuelt. På den måde kan vi undersøge, hvilken styringsstrategi der giver bedst effekt,” siger Kim Friis Vedøe, salgschef i InVentilate.

Projektet følges tæt af luft-, lys- og akustikforskere, fordi formålet er at finde løsninger, som forbedrer indeklimaet i forhold til både de fysiske og de pædagogiske rammer.

”Performance+ har den store fordel, at det er et decentralt system, som kan ventilere hvor og når, det er nødvendigt. Fx kan læreren slå ventilationen til, når der er gruppearbejde, og slå den fra, når der er brug for ro i klassen,” siger Lene Vestervang.

De tekniske og pædagogiske forskningsresultater fra projektet skal byrådet i Aarhus bruge, når de til sommer skal prioritere de næste 10 års anlægsaftaler, herunder renovering af kommunens 46 skoler.