Sådan fungerer mikroventilation

Princippet i et mikroventilationssystem er, at mindst to mikroventilations-enheder arbejder sammen om at udskifte luften i et lokale. Enhederne er koordineret på en sådan måde, at når én enhed fjerner luft, vil en anden enhed tilføre luft til rummet.

 

Pladsbesparende mikroventilation i facade
Forudsætninger for mikroventilation

Mikroventilation kan anvendes i de fleste bygninger og er på grund af sin enkle installation særligt velegnet ved renovering – også af fredede og bevaringsværdige bygninger. Der er dog nogle betingelser, som skal være opfyldt, når mikroventilation installeres i en bygning.

Parametre
Egnet
Mulig
Kræver særlig overvejelse
Bygningens placering
Trafik Let trafik Moderat trafik Tæt trafik
Vind Let vindbelastet Moderat vindbelastet Særligt vindbelastet
Bygningens udformning
Opholdsarealer ved facade Alle Hovedparten
Rumdybde
Enkeltsidet ventilation < 6 meter 6-8 meter > 8 meter
Tværsidet ventilation < 12 meter 12-16 meter > 16 meter
Øvrige forhold
Aktiviteter med høj forureningsbelastning Afgrænset Delvist afgrænset Spredt i rummene
Reduceret varmegenvinding ved storm Acceptabelt I begrænset omfang Ikke acceptabelt
Begrænset frikøling ved solbelastede facader i vindstille vejr Acceptabelt I begrænset omfang Ikke acceptabelt
Luftskifte pr. time < 2 gange 2-3 gange > 3 gange
Intelligent styring
Udvikling og test