Udvikling og test

Mikroventilationssystemet MicroVent fra InVentilate er udviklet og testet i samarbejde med Teknologisk Institut, Aalborg Universitet, Delta samt brugere med støtte fra EUDP, Fornyelsesfonden og ELFORSK.

Udviklingen har primært bestået i at optimere lyd- og designforhold samt luftskiftekapacitet. Det er derfor især på disse tre områder, at ventilation fra InVentilate adskiller sig fra andre mikroventilationssystemer.

Princippet bag mikroventilation blev testet allerede i 1998 af Swiss Federal Institute of Technology i Zürich. Der blev i testen målt på parametre som luftskifte, termisk komfort, varmegenvindingsgrad, energiforbrug og lydniveau. Resultatet af testen viste, at mikroventilationsenheder performer ligeså godt som mekanisk central ventilation – men med et langt lavere energiforbrug.

Testresultater skal efterspørges af InVentilate, så kontakt venligst vores kontakt og suport.

Kontakt os
Om mikroventilation
Intelligent styring