Intelligent styring

Mikroventilation fra InVentilate installeres som standard med en fast konfiguration, der er fastlagt efter det lokale, der skal ventileres. Derudover er der flere muligheder for at betjene ventilationen lokalt, ligesom der kan installeres intelligent styring. Det betyder, at ventilationen kun kører, når der er behov for det, og dermed kan der spares endnu mere strøm og varme.

Styringsprincipper for InVentilates ventilationssystemer

Potentiometer
Med et potentiometer kan brugerne eller bygningens administrator vælge det ønskede ventilationsniveau.

Multicontroller med timerstyring
Med denne funktion kan man fx vælge forskellige niveauer for ventilationen, afhængig af tidspunkt på døgnet.

Behovsstyring ved hjælp af CO2- og/eller fugtsensorer
Med InVentilates intelligente styresystem MicroVent Comfort Control tilpasser systemet sig konstant person- og fugtbelastningen i rummet. Er der ingen mennesker til stede fx i mødelokalet i frokostpausen eller i boligen i arbejdstiden, går systemet i energibesparende grundventilation – ligesom det automatisk øger ventilationen, når behovet igen stiger.

Om mikroventilation
Udvikling og test