Projekbeskrivelse

InVentilate Performance+

InVentilate Performance+ er et nyt ventilationssystem, som InVentilate har udviklet. Det er det eneste balancerede, decentrale ventilationssystem med et filtersystem, der har et særskilt serviceinterval, hvor filteret kun skal skiftes hvert 5. år, og som kan levere et tilstrækkeligt luftskifte til klasseværelser, daginstitutioner, konference- og mødelokaler, åbne kontorlandskaber og andre lokaler med mange brugere.

InVentilate Performance+ er et innovativt indeklimasystem, som tager hånd om alle aspekter af et sundt indeklima og medvirker til at sikre frisk luft, behagelig temperatur og et lavt lydniveau.

Med en indbygningshøjde på kun 35 cm kan InVentilate Performance+ både indbygges i loftet eller monteres under loftet.

I forhold til luftskiftet har Performance+ den højeste kapacitet på markedet for decentral ventilation og lever op til indeklimakravene i BR18.

Om InVentilate Performance+

  • Udskifter op til 1.200 m3 luft i timen i et rum, f.eks. et klasseværelse, ved montering af fire enheder.

  • Varmegenvinding: 85 %

  • SEL-værdi: 250 J/m3

  • Lydniveau: ≤ 29 dB

  • Luftindtag og -udledning sker gennem bygningens facade eller tag

  • Enhedernes størrelse kan tilpasses efter plads og ønsket ydelse. Ved 1.200 m3/t måler de 6,6 x 0,60 x 0,35 m

Download brochure