Projekbeskrivelse

InVentilate Performance+

InVentilate Performance+ er et ventilationssystem, som er udviklet af InVentilate. Det eneste balancerede, decentrale ventilationssystem på markedet, der kan levere trækfri ventilation med tilstrækkeligt luftskifte til klasseværelser, konferencelokaler, åbne kontorlandskaber og andre lokaler med mange brugere.

Det er også det eneste balancerede, decentrale ventilationssystem med et filtersystem, der har et særskilt serviceinterval, hvor filteret kun skal skiftes hvert 5. år.

Dermed er InVentilate Performance+ et innovativt indeklimasystem, som tager hånd om et sundt indeklima og medvirker til at sikre frisk luft, behagelig temperatur og et lavt lydniveau.

Med en indbygningshøjde på kun 35 cm kan InVentilate Performance+ både indbygges i loftet eller monteres under loftet.

I forhold til luftskiftet har Performance+ den højeste kapacitet på markedet for decentral ventilation og lever op til indeklimakravene i BR18 og BR20.

InVentilate Performance+ er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.

Om InVentilate Performance+

  • Udskifter op til 1.300 m3 luft i timen i et rum, f.eks. et klasseværelse, ved montering af fire enheder.

  • Varmegenvinding: 82-93 %

  • SEL-værdi: 250 J/m3

  • Lydniveau: ≤ 30 dB (i rum med efterklangstid på 0,6)

  • Luftindtag og -udledning sker gennem bygningens facade eller tag

  • Enhedernes størrelse kan tilpasses efter plads og ønsket ydelse. Ved 1.300 m3/t måler de 6,6 x 0,60 x 0,35 m

  • Luftfilter: Automatisk filtersystem med op til 5 års drift

  • Ingen el-forvarmeflade, da der ikke opbygges is i varmeveksleren.

  • Kan tilkobles CTS

Download brochure