Projekbeskrivelse

InVentilate Performance+

InVentilate Performance+ er det eneste decentrale ventilationssystem af sin type der sømløst kan blive intrigeret i ethvert nedhængt loft til klasseværelser, konferencelokaler, åbne kontorlandskaber og mange andre lokaler med mange brugere.

Systemet bruger mange af de samme principper som dem, du finder i et loft med diffusventilation. Dette sikrer, at luften blandes godt, samtidig med at det er trækfrit. Derudover er systemet designet, så det er nemt at få adgang til alle dele efter installationen. Hvis noget går galt, og dele skal udskiftes, er dette en mulighed, da alt er bygget op i moduler og kan tilgåes nedefra.

Dermed er InVentilate Performance+ et innovativt indeklimasystem, som tager hånd om et sundt indeklima og medvirker til at sikre frisk luft, behagelig temperatur og et lavt lydniveau.

Med en indbygningshøjde på kun 35 cm kan InVentilate Performance+ nemt indbygges i et ethvert nedhængt 60×60 loftetsystem.

InVentilate Performance+ er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.

Om InVentilate Performance+

  • Udskifter op til 1.300 m3 luft i timen i et rum, f.eks. et klasseværelse, ved montering af fire enheder.
  • Varmegenvinding: op til 88 %
  • SEL-værdi: 250 J/m3 ned til 290%
  • Lydniveau: ≤ 30 dB (i rum med efterklangstid på 0,6)

  • Luftindtag og -udledning sker gennem bygningens facade eller tag

  • Mange indbygningsmuligheder også i skrå loft

  • Let service adgang i hele systemet

  • Ingen el-forvarmeflade, da der ikke opbygges is i varmeveksleren.

  • Filtertype: Eko-Green (G4)

  • Kan tilkobles CTS via Modbus

Download brochure

Ser kort video om unik decentrale ventilationssystem med varmekontrol Performance+

Ser kort video om unik decentrale ventilationssystem med varmekontrol Performance+